Saturday, January 28, 2006

dog lovers, unite! HAHAHAHA

1 Comments:

Blogger ZYMM: 100% Pidjanga said...

bay les, padagdag sa prayers ng mga sj ang communities surrounding mainit lake dahil maraming areas underwater na. visit my blog at www.pidjanga.blogspot.com. GMA7 noticed it and Imbestigador will go there tomorrow. daghang salamat. zimm/peter

9:53 PM  

Post a Comment

<< Home